Tack till många tusen föräldrar och barn!


10-13-års uppföljningen har varit framgångsrik. Många skolor deltog över hela ABIS-regionen och åtskilliga tusen föräldrar och barn har svarat på frågeformulär och skickat in lite hårstrån (ett knippe av tändstickas tjocklek)! Detta material kommer att vara av oerhört stort värde i våra försök att begripa varför så många barn i Sverige får diabetes! Hittills har 82 barn som var med i ABIS fått diabetes, fler än vi från början kalkylerade med, och tyvärr lär väl ännu fler drabbas! Tack vare alla som ställer upp finns en chans att reda ut vad det är som hänt dessa barn under uppväxten, som skiljer sig från alla dem som INTE fått diabetes.

Givetvis får vi också goda möjligheter att studera varför vissa andra sjukdomar också är så vanliga. Vi studerar bl.a. allergi/astma, ledbesvär och celiaki (glutenintolerans).

Fortfarande finns dock möjlighet att sända in frågeformulär. Ju fler desto bättre. Har ni tappat bort formuläret och vill ha ett nytt så kontakta koordinator@abis-studien.se

Tyvärr har vi råkat ut för ETT problem. Vi trodde alla föräldrar fick information och gav sitt samtycke innan barnen besvarade frågeformulär, men har fått reda på att det finns fall där så inte varit fallet. Därför går vi nu ut med ett brev till alla föräldrar där barnet svarat men inte föräldrarna. Vi måste få ett besked från dessa föräldrar att de faktiskt ger sitt samtycke till att vi använder dessa svar från barnen, för annars måste vi lägga det åt sidan. Det vore ju synd om ett stort antal fint ifyllda frågeformulär och hårprover faktiskt inte kan användas, så vi vill verkligen att alla föräldrar som får brevet skickar in sitt svar. Vill man inte att barnets frågeformulär ska användas så kastar vi det förstås, liksom hårproverna, men vi hoppas och tror att de flesta faktiskt vill att materialet ska bli så bra som möjligt. Ju mindre bortfall desto bättre forskning. Vi har alla intresse av att minska antalet sjukdomar hos barn.

Återigen TACK till alla som ställt upp!

Arkiv