ABIS har genomgått en internationell utvärdering som biobank

2006-11-24
Kortfattat blev bedömningen att ABIS har mycket stort värde, och är unik vad gäller sin insamling av både prover och frågeformulär på en stor grupp barn. Den främsta svagheten är bortfallet, dvs att vissa barn inte deltagit i en del uppföljningar. Vidare ansågs det viktigt att fler erfarna forskare arbetar med materialet.

Kommentar: ABIS-II ger möjlighet till en mycket bättre anslutning nu igen! Och alltfler forskare blir involverade allteftersom studien växer.