Läs gärna informationen nedan  men just nu: Vuxen-ABIS har börjat! Vi hoppas alla som en gång deltagit i ABIS ställer upp! 
TACK FÖR ATT DU SOM EN GÅNG DELTAGIT I ABIS NU ÅTERIGEN DELTAR! DU GÖR EN OVÄRDERLIG INSATS FÖR FORSKNINGEN OCH FÖR BARN OCH VUXNAS HÄLSA!

Projektledning

Besöksadress

Institutionen för  Biomedicinsk och Klinisk Vetenskap , BKV ( fd Inst för Klinisk och Experimentell Medicin, IKE)
Avdelningen för Pediatrik/ABIS
Medicinska Fakulteten, Linköpings universitet
581 85 LINKÖPING

Projektledare

Professor Johnny Ludvigsson
Avdelningen för Pediatrik/ABIS
581 85 LINKÖPING
Telefon: 013- 28 68 54; 0706 577 234
johnny.ludvigsson@liu.se


Angående prover kan man kontakta
Ingela.Johansson@liu.se; Klin Exp Forskning, BKV, Universitetssjukhuset, 58185 Linköping