Läs gärna informationen nedan  men just nu: Vuxen-ABIS har börjat! Vi hoppas alla som en gång deltagit i ABIS ställer upp! 
TACK FÖR ATT DU SOM EN GÅNG DELTAGIT I ABIS NU ÅTERIGEN DELTAR! DU GÖR EN OVÄRDERLIG INSATS FÖR FORSKNINGEN OCH FÖR BARN OCH VUXNAS HÄLSA!

Projektledning

Besöksadress

Institutionen för  Biomedicinsk och Klinisk Vetenskap , BKV ( fd Inst för Klinisk och Experimentell Medicin, IKE)
Avdelningen för Pediatrik/ABIS
Medicinska Fakulteten, Linköpings universitet
581 85 LINKÖPING

Projektledare

Professor Johnny Ludvigsson
Avdelningen för Pediatrik/ABIS
581 85 LINKÖPING
Telefon: 013- 28 68 54; 0706 577 234
johnny.ludvigsson@liu.se


Angående prover kan man kontakta
Ingela.Johansson@liu.se; eller Malgorzata Smolinska Konefal <malgorzata.smolinska@liu.se> Klin Exp Forskning, BKV, Universitetssjukhuset, 58185 Linköping

Vill du veta svar på analyser av dina var på prover? 
Långt ifrån alla prover är analyserade ( det har vi inte resurser till) utan ofta är mindre slumpmässigt valda grupper analyserade. Men på ca hälften gjorde analyser av autoantikroppar för att se om man har ökad risk att utveckla Typ 1 diabetes, och på ca 3500 har vävnadstyp bestämts ( så k HLA-typ, som också hänger ihop med risk att utveckla Typ1 diabetes och annan autoimmun sjukdom). Ytgterligare några analyser kan vara gjorda.

Du har rätt att få svar på just dina prover, och då skickar du anmtingen ditt ABISnummer eller ditt personnummer, så kan vi kolla upp och svara