Nyhetsflöde

2021: vuxen-ABIS kommer igång!!
2020: Pilotstudier genomförs för att se hur vi ska gå till väga för den stora uppföljningen, Vuxen.ABIS där alla 17 055 ska kontaktas och  tillfrågas om de vill besvarar webb-enkät som rör faktorer som kan spela roll för hälsa, men också vill vi att alla deltagare tar prover på sig själva: Stick i fingret för blodprov  (blodfläck på filtgerpapper), salivprov, hårstrån klipp,s urinprov, och avföringsprov.
2019: Samarbete med forskargrupp på Karolinska institutet, Stockholm, vad gäller virus i avföring, dvs tarmflorans virus, för att studera uppkomst av Typ 1 diabetes.
2018:Samarbete med forskargrupp vid College oc Biology i Boston och Yale university, USA , vad gäller tarmflora, och dess betrydelse för utvecköling av celiaki, och sedermera Typ 1 diabetes.
2017: Samarbete startar med University of Florida när det gäller tarmflora och  samarbete växer med forskargrupper i London och Rom angående neoantigen, dvs förändringar av antigen ex insulin, och dess ev  betydelse för utveckling av Typ 1 diabetes.
2017-2018: Webbenkät till alla som en gång deltagit i ABIS och kan nås via mobiltelefoner. Tyvärr har inte alla eget konto och vi får tag i en mindre del, av vilka 5850 svarar på en enkät om faktorer som har betydelse för hälsa ex fysisk aktivitet, matvanor, aktuell social situation, rökning, mm
2016: Transgenerationella studien kommer igång. Föräldrar och mor/far-föräldrar till de ungdomar i Östergötland som deltagit i uppföljning 2014-2015 tillfrågas. Frågeformulär som rör levnadsvillkor inte bara nu utan när de väntade sitt  barn ( ABIS-deltagare, resp ABIS-deltagares förälder). Provtagning ( blod,urin, hår) vilket ska möjliggöra epigenetiska studier
2014-15: Uppföljning av ca 200 ungdomar i Linköping, Norrköping, Motala med enkäter, provtagning i fasta för att särskilt studera tecken relaterade till utveckling av diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
2013: Samarbete startas med EPOCH , en antal födelsekohorter i USA, Canada, Australien, Storbrittanien, Holland. Studier som rör betydelsen av social ojämlikhet och dess betydelse för olika sjukdomar som ex obesitas, astma, kroniska sjukdomar, ADHD mm
2013: ABIS databank kopplas till diverse nationella register ex Födelseregistret, Diagnosregister, Läkemdelsregister
2011-11: Vi kompletterar nu delar av det insamlade materialet i 10-13-års uppföljning. De föräldrar, vars barn har svarat på formuläret i skolan men som själva inte skickat in ett svar, kommer under december att tillfrågas om att ge sitt samtycke till barnets deltagande. Här kan ni se den enkät och den information som barnen fått i skolan.

2011-11 Vi tackar nu alla tusentals barn och föräldrar som tagit sig tid att svara på frågeformulär och lämna hårstrån i 10-13-års uppföljningen av ABIS. Det har gett oss värdefull information som i fortsatta analyser kan ge oss viktig kunskap om varför barn utvecklar diabetes och andra sjukdomar.

2011-09 Vi fortsätter nu ABIS 10-13-års uppföljning i hela sydöstra Sverige. Under september skickar vi brev hem med frågeformulär till alla de föräldrar och barn som ännu inte deltagit via skolorna i regionen. Har ni frågor kring ABIS 10-13 års kontroll? Kontakta vår koordinator koordinator@abis-studien.se eller ring 010- 103 24 35.

På barnenkäten står det felaktigt att formuläret ska lämnas till läraren. Vi ber om ursäkt för den felaktiga informationen och ber er skicka barnenkäten tillsammans med vuxenenkäten i svarskuvertet till oss.

Är du skolungdom och undrar om ABIS? Läs mer på Barnens egna sidor där vi också berättar mer om ABIS 10-13 års uppföljning och vad det innebär för dig.

2009-08 Vi har nu startat ABIS 10-12-års uppföljning i hela sydöstra Sverige. Under augusti kontaktas samtliga skolor i regionen och informeras. Enligt planerna ombeds elever och föräldrar att svara på ett frågeformulär. Tack vare stödet från rektorer och politiker kommer nästan 25 000 barn att kanske ha svarat på ABIS-enkäten under hösten 2009. Föräldrar får via skolan sitt frågeformulär hem till sig att besvara i lugn och ro.
 

2009-07 Studier visar fortfarande lovande resultat kring ett möjligt framtida vaccin mot typ 1 diabetes hos barn. Under hösten planeras den första studien kring att också försöka förebygga/förhindra utvecklingen av symptom för de barn och ungdomar som har konstaterad hög risk, men som ännu inte fått sjukdomen. Detta kan vara igång under 2010. Och då aktuellt för de barn som inom ABIS-studien identifieras ha högre risk att få sjukdomen. Hur man "letar" efter risk kan du läsa om på ABIS hemsida under forskning.

2009-03 Två forskare disputerade inom ABIS-studien: Karina Huus och Felix Koch. Du kan läsa mer om deras resultat här.