Vilka prover tas?

8 år
Frågeformulär (lila bård)
Frågeformulär (gult 2-sidigt)
Hår
Avföring
Urin
Blodprover (venösa)
Filterpapper med bloddroppe

11 år
Frågeformulär ( som besvarar dels av barnet själv, dels av förälder)
Hårstrån ( litet knippe av en tändstickas tjocklek)

13-15 år
Frågeformulär (som besvaras dels av barn/ungdom själv, dels av förälder)
Hår ( ett litet knippe motsvarande en tändstickas tjocklek)
Urin
Blodprov (venöst, dvs i armveck; efter bedövning om så önskas)
Filterpapper med bloddroppe

Flödesschema

ABIS-1-2