Vilka prover tas?

8 år
Frågeformulär (lila bård)
Frågeformulär (gult 2-sidigt)
Hår
Avföring
Urin
Blodprover (venösa)
Filterpapper med bloddroppe

11 år
Frågeformulär ( som besvarar dels av barnet själv, dels av förälder)
Hårstrån ( litet knippe av en tändstickas tjocklek)

13-15 år
Frågeformulär (som besvaras dels av barn/ungdom själv, dels av förälder)
Hår ( ett litet knippe motsvarande en tändstickas tjocklek)
Urin
Blodprov (venöst, dvs i armveck; efter bedövning om så önskas)
Filterpapper med bloddroppe

 Vuxen ABIS
 
•      Saliv: Samla saliv i provtagningsrör
•      Hårstrån: Ett knippe av två tändstickors tjocklek, klipps vid hårbotten och läggs i plastpåse
•      Nagel: Klipp naglar (fingrar och/ eller tår) och lägg bitarna i en plastpåse
•      Urin: Du kissar ex i en mugg och häller sedan i bifogat provrör, som läggs i transportrör.
•      Blod från finger: Tvätta händerna i varmt vatten, så att fingrarna är röda och varma. Du (eller någon som hjälper dig) sticker på kanten av ringfingers fingerblomma med medsänd lansett, så att det kommer en
ordentlig bloddroppe. Pressa fram blod och sätt blodfläckar på medsänt filterpapper. Gärna cm-stora fläckar. Om du vill lämna blodprov men upplever att du inte klarar att själv ta provet, och ingen närstående kan hjälpa dig, så ber vi dig be sjuksköterska ex på Vårdcentral om att få hjälp med stick i fingret.
•       Avföringsprov: Du lägger medsänd papperstallrik i toaletten så att avföringen blir liggande på tallriken. Ta på dig med- sända handskar om du vill. Ta sen med spatel en rejäl klick och för in i det speciella rör som är medsänt och tillslut. Läggs sen i hylsrör.

Alla proverf skickas i medsänt returbrev , måndag-ons ( förvaras fryst till dess det paassar att skicka) till KEF ( Klin Exp Forskning), Universitetssjukhuset, 58185, Linköping

Flödesschema

ABIS-1-2