Ord! En liten medicinsk ordlista

Vad betyder...

A
Analys: Resultat av en undersökning i ett laboratorie eller av uppgifter som finns samlade tex i datorer

Antikroppar: "Auto-kroppar" Protein i blodets plasma som binder till främmamde ämnen eller inkräktare som trängt in i kroppen t ex virus och bakterier. Antikropparna bildas av vårt immunsystem och hjälper kroppen att förstöra främmande ämnen eller inkräktare.
Artär: ett långt rör som för blodet bort från hjärtat


B
Bacill: bakterie. Bakterier är encelliga mikroorganismer som i vissa fall kan orsaka sjukdomar. De flesta bakterier är helt ofarliga och hjälper oss t. ex. att ta till vara maten på rätt sätt eller att skydda oss från ohälsosamma bakterier, men ett fåtal kan orsaka sjukdom om de hamnar på fel plats.

Blodsockernivå: Mängd av socker (glukos) i blodet


C
Celiaki: Glutenintolerans. Man tål ej gluten. Gluten finns i de fyra
sädeslagen vete, korn, havre och råg

Cell: Livets minsta enhet. Ett utrymme som innehåller en komplett uppsättning arvsanlag, plus de proteiner och andra ämnen cellen behöver för att överleva.


D
DNA: Det kemiska ämne (molekyl) som bär våra arvsanlag. DNA är den kemiska byggstenen som bygger upp vår arvsmassa. En gen är en del av en DNA-molekyl. Engelsk förkortning av Deoxyribonukleinsyra


E
Enkät: Oftast ett häfte med frågor som ska besvaras av tex barn och familjer som är med i en studie, tex ABIS


F


G
Gen: Arv

Genetisk: Ärftlig


H
HLA: En struktur man ärver. Vävnadstypning/HLA-typning innebär bestämning av protein inom HLA-systemet. Bärare av vissa antigener i HLA har ökad risk att insjukna i vissa sjukdomar


I
Infektion: Reaktion i kroppen på ex virus eller bakterier

Inflammation: När kroppen reagerar tex vid en infektion med rodnad, svullnad och smärta

Injektion: En spruta, t ex i ett blodkärl när du tar ett stick i armen

Insulin: Ett ämne (hormon) som tillverkas i bukspottkörteln. Det hjälper blodsockret (glukos) att komma in i kroppens celler där det sedan används som energikälla. Diabetiker bildar för lite insulin.


J

K
Kalorier: Ord för hur man mäter mängden energi som du får från maten. Du får i dig kalorier genom kolhydrater, proteiner och fett.
Din kropp använder sedan kalorierna som energi – de som blir över, tex om du får i dig mer än nödvändigt lagras de istället i form av fett.


L
De Langerhanska öarna: ett annat namn på dom insulinproducerande celler i bukspottkörteln (pancreas)
Lymphocyter: vita celler. Dessa håller blodet rent och slåss mot bakterier


M


N
Nerver: små "trådar" som transporterar information från hjärnan och ryggmärgen till alla andra delar av kropppen. En del informerar musklerna, andra om du fryser, är varm eller känner smärta


O


P
Predicera: att kunna förutsäga något, tex vilka barn som har en högre risk än andra att utveckla en viss sjukdom

Psykosociala faktorer: Känslomässiga eller sociala orsaker, tex stress, saker du varit med om, hur du mår m m

Puls: en våg av blod som sköljer genom artären varje gång hjärtat slår. Antalet pulsslag varje minut talar om för oss hur fort hjärtat slår


R


S
Screening: Stor undersökning som visar att vissa individer t ex har risk att utveckla en viss sjukdom. ABIS är en sådan screening studie.

Sinnen: Vi har fem sinnen som talar om för oss vad som händer runt omkring oss: syn, lukt, hörsel, känsel och smak

Skelett: alla de ben som tillsammans bildar människokroppen. Vi har 206 st olika ben.

Stick i fingret: kallas också kapillärt prov. Några droppar av blodet samlas upp i ett litet rör. Genom det kan vi studera celler och annat.
Symptom: synliga tecken på att du är sjuk, tex hög feber, utslag m m


T
Typ-1-diabetes: Den typ diabetes där kroppen inte tillverkar något eller endast jättesmå mängder insulin. Barn och vuxna med diabetes typ 1 måste ta insulinsprutor för att kunna överleva.

Typ-2-diabetes: Den typ diabetes där kroppen inte kan använda sig av insulinet bra nog (eller om man har lite för lite). Vuxna (och numera en del ungdomar som ett resultat av övervikt) kan oftast sköta typ 2 diabetes genom rätt kost och/eller tabletter. Kallas ibland för "åldersdiabetes".


U


V
Ven: ett stort rör som för blodet tillbaka till hjärtat
Virus: Infektion i kroppen p g a en mycket liten luftburen organism