Aktuella konferenser


ABIS ingår i olika sorters forskningsprojekt och därför deltar forskare i olika konferenser. Vi har slutat registrerar dessa och tagit bort tröttande detaljinformation. 

De konferenser som är och har vaerit mest aktuella, med representation från någon ABIS-forskare nästan alltid senaste ABIS startade är


- IDS ( Immunology Diabetes Society) som äger rum med ca 18 månaders mellanrum
- EASD ( European Association for the STudy of Diabetes) årligen
- ISPAD ( International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) årligen
- SSSD ( Scandinavian Society for the Study of Diabetes) årligen
- ADA ( American Diabetes Association) årlingen, men här delta ABIS-forskare bara ibland
- INRICH; konferens om psykosociala aspekter och hälsa. ABIS-forsakre har deltagit årligen sedan 2013 när EPOCH startade, som haft möten i anslutning till INRICH
- nPOD: Diabetesimmunologi-konferens årligen i USA. Ibland representation från ABIS
- PEVNET; virus och Typ 1 diabetes. Forskargrupp, med årligt möte sedan från ca 2010, där ABIS vanlingen är representeerat
- Svenska Diabetologföreningens möte; årligen. Ofta någon från ABIS.
- Svenska Barnläkarföreningens möte för sektionen diabetes-endokrinologi vår och höst ( ibland någon från ABIS)