Aktuella konferenser

Det äger regelbundet rum konferenser där ABIS är en del, eller ABIS-forskare deltar.

Aktuella konferenser för ABIS ex

IDS,(Immunology Diabetes Society), San Francisco, USA, Jan 2017. 
Presentation som rör individer med ökad riskl att utveckla Typ 1 diabetes, baserat på ABIS.

EPOCH (Elucidating Pathways of Child Health Inequalities) working meeting, June , 2016 as part of the larger INRICH Annual Workshop , in Barcelona, Spain.


Flertal konferenser , en eller flera, nationellt/internationellt varje år !

..............................................

..............................................

1st EPOCH (Elucidating Pathways of Child Health Inequalities) working meeting will be held Thursday, June 20th, 2013 as part of the larger 5th INRICH Annual Workshop (June 18-19, 2013), at Stanford University, California.

Vid detta möte kommer två ABIS-forskare, professor Tomas Faresjö och Med dr Åshild Faresjö att hålla var sin presentation. 

Som exemepel på andra konferenser där ABIS-forskare deltagit senare tid kan nämnas

- Juni 2012 Immunolgy Diabetes Socity, Victoria, Kanada, där forskning från ABIS presenterades vad gäller barn med hög risk att utveckla Typ 1 diabetes. Vi har visat att den egna insulinsekretionen sjunker radvids långt innan barnet får manifest sjukdom, och detta är i sin tur kopplat till vissa både immunologiska och genetiska reaktioner

- okt 2012 Epigenetikkonferens i Stockholm. ABIS är en viktig del i detta nätverk, och det finns diskussioner om att ABIS ska ingår i epigenetikstudier bl.a. tillsammans med forskare i Australien

-