Fakta vad gäller uppkomst av celiaki (glutenintolerans)

2006-11-24
Inte bara diabetes utan även celiaki är mycket vanligt bland barn i Sverige. Redan i början av 1980-talet noterade man att Sverige hade världens högsta incidens (frekvens) i småbarnsåldrarna av celiaki och mot den bakgrunden genomfördes i mitten av 1980-talet en senareläggning av introduktionen av gluten i välling från 4 till 6 månaders ålder.Men då blev celiaki bland barn 3 ggr vanligare inom ett par år!


1996 återgick man till en gradvis introduktion av gluten i barnmat från 4 månaders ålder och ungefär samtidigt reducerades celiaki- incidensen bland mindre barn till ungefär samma nivå som i början av 1980-talet, vilken dock fortfarande således är internationellt hög.


Att exponering för gluten spelar roll är uppenbart liksom viss genetisk bakgrund , men det är fortfarande oklart vilken roll kombinationen med infektioner och andra miljöfaktorer kan ha.