ABIS-II samarbetar med folktandvården och skolan

2006-10-29
Det finns tandsjukdomar där emaljen faller sönder. Man har trots intensiv forskning inte kunna reda ut vad som orsakar denna tandsjukdom, och därför kan man heller inte förebygga den. Behandlingen är svår. Alla barn i begynnande skolåldern undersöks hos Folktandvården (eller dess motsvarighet) och därvid kartläggs förekomst av denna tandsjukdom. Genom att kombinera med uppgifter ifrån ABIS kan vi kanske äntligen lösa gåtan!


Många skolor gör olika insatser för att skapa bättre livsstil för barnen. I vissa skolor införs regelbunden schemalagd fysisk aktivitet, i andra skolor bjuds på viss kost, några har försökt motverka konsumtion av sötsaker osv. ABIS-II skapar en utomordentlig möjlighet att utvärdera effekten av hälsobefrämjande insatser. Blir barnen friskare?


Vissa grupper av ABIS-II -barn kommer att tillfrågas om de vill bära stegräknare (pedometer) under några dagar, plus genomföra sin provtagning som ingår i ABIS-II i anslutning till detta. Därigenom kommer vi att få en väldigt god bild av vilken roll grad av fysisk aktivitet har för barnens hälsa, särskilt effekten på blodsockerbalans.