Kan diabetes förhindras med GAD-vaccin?

2006-10-29
Nyligen genomfördes den första studien på barn och ungdomar som nyligen insjuknat i diabetes! 70 barn vid 8 barn– och ungdomskliniker har deltagit. Hälften av barnen erhöll slumpmässigt GAD, ett ämne som är involverat i sjukdoms- processen och som för första gången beskrevs hos diabetesbarn i Linköping som hade behandlats med plasmaferes för ca 25 år sedan! Studien har varit så k dubbel-blind d.v.s varken patienter eller läkare/diabetesteam har vetat vem som fick GAD-vaccin och vilka som vaccinerades med overksam substans s k placebo. Nu har koden brutits och det är ingen tvekan utan att GAD-vaccinet har haft en positiv effekt!


Med hög statistisk säkerhet ( mindre än en chans på tusen att resultatet inte är korrekt) så har de barn och ungdomar som fått aktiv GAD-vaccination räddat betydande del av sin kvarvarande insulinsekretion! De har efter 15 månader dubbelt så god insulinsekretion som de som bara fått placebo, och skillnaden som syns har bara blivit mer och mer tydlig under uppföljningen!


Detta kan vara ett genombrott i diabetesforskningen! Även om vi inte botat några barn i denna studien, så kanske man i nästa försök kan få ännu bättre resultat med annan uppläggning! Och i vilket fall så har vi effekt med en behandling som är oerhört enkel och utan biverkningar, och detta är första gången på barn och ungdomar! Tidigare typer av immunintervention som haft klar effekt ex Cyclosporin har hu haft betydande biverkningar.


Nu fortsätter studierna. Och andra studier är också på väg, kraftigare men kanske också effektivare. Kombinationer kanske kan bli aktuella . Kanske närmar vi oss äntligen möjligheten att kunna både bota och förebygga diabetes hos barn! Forskning är meningsfullt!

 

Du kan läsa mer på

http://www.diamyd.com/docs/PressClip.aspx?PageID=10&LangID=2&ClipID=306&sm=b_b

http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,875542,00.html

Johnny Ludvigsson
Johnny Ludvigsson