AnnaKarin Johansson har erhållit Stora Barnmedicinpriset 10 år.

2006-11-24
AnnaKarin Johansson får priset för sin avhandling om röking sett ur folkhälsoperspektiv "Passive Smoking in Children"

 

Stora Barnmedicinpriset 10 år
Forskning kring föräldrars rökning och påverkan på barn samt
kopplingen mellan tidig kost och senare hälsoeffekter belönade

Årets två pristagare av Stora Barnmedicinpriset är forskarna AnnaKarin Johansson, Linköping och Torbjörn Lind, Umeå. AnnaKarin Johansson får priset för sin avhandling om rökning sett ur folkhälsoperspektiv "Passive Smoking in Children". Torbjörn Lind får priset för sin avhandling "Iron and Zinc in Infancy", som lyfter fram kopplingen mellan tidig kost till barn och senare hälsoeffekter. Forskarna får dela på prissumman som 2004 fördubblats till 200 000 kronor. Beslutet har tagits av en fristående medicinsk jury. Bakom Stora Barnmedicinpriset - som i år delas ut för tionde året - står stiftelsen Ronald McDonald Barnfond.


AnnaKarin Johansson är född och uppvuxen i Ludvika och arbetar numera som lektor vid sjuksköterskeutbildningen vid Hälsouniversitetet i Linköping och forskar vidare. Den prisbelönta avhandlingen handlar om vilken betydelse föräldrars rökning och rökbeteende har för barnens exponering för tobaksrök.


Juryns motivering:
AnnaKarin Johansson tilldelas priset för en avhandling som på ett utmärkt sätt
ur barnperspektiv belyser ett folkhälsoproblem och därtill ger tydliga förebyggande råd.- Jag känner mig enormt glad och hedrad för att jag fått detta fina pris för min avhandling. Det är också väldigt roligt att en avhandling med folkhälsoperspektiv har blivit uppmärksammad, säger AnnaKarin Johansson.


Torbjörn Lind är född och uppvuxen i umeåtrakten, där han också läst medicin. Han är mest intresserad av barnnutrition. Hans forskning vid Umeå Universitet visar att man genom att ha goda kostvanor från start ökar chanserna till ett hälsosamt liv.


Juryns motivering:
Torbjörn Lind tilldelas priset för en avhandling, som ger viktig ny kunskap om ett globalt pediatriskt hälsoproblem och som kan leda till förbättring av dagens behandlingsstrategi.
- Jag är mycket glad och stolt över detta ärofulla pris. Resan fram till avhandlingen har inte varit helt spikrak och besvärsfri. Men jag har haft det stora privilegiet att få arbeta tillsammans med en enastående forskargrupp och är mycket stolt över vad vi gemensamt har åstadkommit. Jag ser priset som en utmärkelse till hela gruppen, säger Torbjörn Lind.


Barnmedicinpriset är personligt och har vunnit stor respekt inom den medicinska världen. Priset delas ut vid Barnläkarföreningens årsmöte klockan 15.00 den 14 april på Mondo på Medborgarplatsen i Stockholm. Prisutdelare är docent Diana Karpman, Lunds Universitetssjukhus, som representerar den medicinska juryn.


Juryn består av professor Anders Fasth, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, professor Jan Gustafsson, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala, docent Stellan Håkansson, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och docent Diana Karpman, Lunds Universitetssjukhus, BUS.


Bakgrundsfakta
Ronald McDonald Barnfond är en fristående stiftelse, som funnits sedan 1991. Stiftelsen har 90-konto och står under kontroll av SFI, Stiftelsen för Insamlingskontroll. Fonden har finansierat byggandet av tre Ronald McDonald Hus i Sverige, uppfräschning och utrustning av 49 lekrum på barnmottagningar runt om i landet och delat ut ca 8,5 Mkr till forskning inom barnmedicin.

För mer information kontakta
Kerstin Åsberg, Ronald McDonald Barnfond, mobil 0703-54 87 71
AnnaKarin Johansson, pristagare tel 013-22 77 73, mobil 0709-149 462
Torbjörn Lind, pristagare, mobil 070-206 91 94.


Pressmeddelandet finns tillgängligt i digital form på www.mcdonalds.se under Pressrum och där finns även bilder av pristagarna som kan användas i tryck. Mer information om fonden och priset finns på www.rmdbarnfond.se