ABIS-II har startat!

2006-10-29
Den del av ABIS-projektet som sträckte sig fram till skolåldern är avslutat, och nu börjar ABIS-II. Alla de 17055 barn (och familjer) som en gång ingick i ABIS i någon del, får nu ett utskick där de tillfrågas om deltagande i en fortsättning!

Barns livsstil har förändrats dramatiskt under senare år. Hygienen har ökat, bostadsförhållanden har förändrats, kosten är annorlunda och den fysiska aktiviteten tenderar att minska etc. Barnens förändrade livsstil påverkar hälsan. Måhända kommer vissa sjukdomar att minska i frekvens, men redan nu syns tendenser till ökad förekomst av övervikt, fetma, i vissa länder s k åldersdiabetes (Typ 2) långt ner i åldrarna. ABIS, med dess världsunika insamling av data som rör hälsa och miljö från fosterlivet fram till skolåldern, blir ÄNNU mer värdefullt med en uppföljning i skolåldern! Med god anslutning gör vi Tillsammans en enastående insats för barns och ungdomars hälsa, och på sikt även för vuxnas hälsa!