VUXEN-ABIS

Fotograf: Göran Billeson
Fotograf: Göran Billeson

Var med och hjälp oss lösa GÅTAN!

Du visste kanske inte om det, men om du föddes 1 oktober 1997 – 1 oktober 1999 i sydöstra Sverige är du med 78% sannolikhet med i en av världens största forskningsstudier!
Mellan dessa år tillfrågades alla som väntade barn i den delen av landet om de ville vara med i studien ABIS, All Babies In Southeast Sweden, en studie om orsakerna till Diabetes och andra inflammatoriska och allvarliga sjukdomar. Över 17.000 familjer (78%) valde att vara med, din familj var en av dom.

Snart har 20 år gått och mängder av prover har tagits och man har fyllt i frågeformulär. Genom sjukvårdsregister vet vi idag att hittills har 116 fått Typ 1 diabetes, ännu fler Celiaki, många reumatisk sjukdom, en del cancer och tusentals har utvecklat allergier och astma. Forskning pågårför fullt för att se om vi kan hitta vad det är som skiljer dem som blivit sjuka från de andra som förblivit friska.

Sverige har världens näst högsta frekvens av Typ 1 Diabetes. Orsaken är en gåta, men vi ger inte upp! De kommande två åren kommer vi följa upp alla de som varit med i ABIS med ett webbaserat frågeformulär. Vi hoppas att ALLA ställer upp vilket är viktigt för att forskningen ska bli tillförlitlig.

Den som är med i studien kommer få ett SMS eller kort i brevlådan som rör webbenkäten VUXEN-ABIS. Gå in på webenkäten med hjälp av din mobil eller en dator och satsa 15-20 minuter av din tid i kampen mot Diabetes och andra allvarliga sjukdomar genom att besvara frågorna!

Om du inte får SMS men vet om att du är med i studien kan det bero på att ditt mobiltelefonnummer ännu inte är registrerat på dig utan t.ex. på någon av dina föräldrar. I så fall får du gärna maila oss ditt telefonnummer med ditt namn och personnummer till: par.andersson.white@liu.se - så skickar vi SMS snarast!

TILLSAMMANS SKA VI VINNA!