Aktuella forskningsresultat och nyheter

Anslag från Vetenskapsrådet!

I november 2008 beslutade Vetenskaprådet vilka forskare som tilldelas forskningsanslag för åren 2009 och framåt. 3 forskare av dessa är knutna till ABIS-projektet: Maria Faresjö, Anneli Sepa ( Frostell)  och Ulrica Swartling. Maria och Anneli fick stöd för sin forskning kring stress och immunförsvaret, Ulrica för sin forskning kring etiska frågor kring medicinsk forskning där barn är med. Dessa studier har hittills visat

- stress tycks påverka immunförsvaret på ett sätt att vissa funktioner blir nedtryckta,dvs försvagade, vilket skulle kunna bidra till hur stress kan vara en av bidragande orsakerna till att störningar i immunförsvaret uppkommer med ex allergier eller autoimmuna sjukdomar som följd. Studierna är dock ännu så pass preliminära och resultaten så svårtolkade att man knappast kan peka ut någon tydlig riktning i vad stress leder till. På samma sätt pågår studir av hur fysisk aktivitet kanske kan påverka även immunförsvaret.

- etik och deltagande i storskalig screening och uppföljning i studier av typen ABIS har studerats alltsedan ABIS startades. Det genomgående resultatet är att inställningen till ABIS och denna typ av forskning är väldigt positiv, att tilliten till forskning och forskare är god i SVerige. Givetvis krävs fortlöpande information.

 

Läs mer, Maria berättar om projektet.

Avhandlingar

Det pågår många delprojekt och nedan beskriver vi resultat från aktuell forskning inom ABIS-projektet:

Disputationer under 2009


Övriga pågående projekt

Från andra studier

Här kan du läsa aktuella resultat från andra studier i Sverige och andra länder.


Teddystudien