Hur ser barnens sömn ut och hur hänger den ihop med föräldrarnas psykologiska stress?

Hur ser barnens sömn ut och hur hänger den ihop med föräldrarnas psykologiska stress?
Peder Palmstierna


Sömnens betydelse för hälsan bekräftas av ständigt nya studier. Dålig sömn kan i sig självt tänkas hänga ihop med immunförsvarsstörningar och i förlängningen kanske även diabetes. Men sömnen är också en viktig stressfaktor för småbarnsföräldrar. I Anneli Sepas studier har det framkommit att föräldrarnas stress kan vara ytterligare en bidragande orsak till diabetes. Därför kan det vara intressant att undersöka hur barnens sömn hänger ihop med föräldrastressen.

Egentligen kan vi inte studera direkt hur barnen sover med ABIS-studien, utan det vi tittar på är hur föräldrarna uppfattar barnens sömn. Det brukar i och för sig visa ganska bra hur barnen egentligen sover, men exempelvis kan barnen vakna fler gånger än föräldrarna märker. Detta är inget problem, eftersom det ändå är hur stressade föräldrarna blir som är resultatet, och det beror troligen till stor del just på hur de tror att barnen sover, även om det säkert också har betydelse hur barnen faktiskt sover.

Genom att undersöka hur barnens sömnmönster ser ut och förändras över tid kan vi lättare upptäcka avvikelser från det statistiskt normala mönstret. Vi kan också undersöka om det finns andra faktorer som påverkar hur barnens sömn rapporteras i enkäten. Detta kan vara till exempel i föräldrarnas bakgrund - såsom ålder och utbildning, eller om båda föräldrarna är födda utomlands eller om barnet bor med en ensamstående förälder - eller i barnets temperament, eller kanske i om barnet matades ofta när det vaknade på natten under det första levnadsåret. Om sådana faktorer spelar in, kan det ha betydelse för hur man tar hand om föräldrar som söker hjälp för sömnproblem hos sitt barn.