Vad du har hjälpt oss med

Vad betyder det för dig att vara med i ABIS-studien?
ABIS-studien började när du föddes. Då tog det första blodprovet från dig. Det togs från navelsträngen, din mamma gav oss också ett hårstrå och lite bröstmjölk.

När du var 1 år och 2,5 hjälpte du oss också med lite prover från dig: lite kiss, bajs och blod. Tack vare att så många barn, som precis som du vill hjälpa oss och andra barn, så fick vi massor med prover att forska på.


När du var 5 år och kanske när du var 8 år gammal så hjälpte du oss också - då fick vi lite blod från arm, lite mera kiss och bajs. Din mamma (dina föräldrar) hjälpte oss också varje gång - de fick svara på många frågor som vi hade om vad ni åt, gjorde, hur ni bodde och annat.

Ända sedan du föddes har vi alltså jobbat här i Linköping med att forska på alla tiotusentals prover som har kommit in. Vi tittar på virus i bajs, farliga ämnen i kisset och vi tittar om du och andra barn får "auto-kroppar" i blodet. Om vi hittar det så vill vi gärna följa dig under den tid du växer upp - då kan vi se om de försvinner eller om de finns kvar. Vi kollar samtidigt med de frågor och svar som din mamma har hjälpt oss med. Har vi tur kan vi se att det finns saker som har en koppling till "auto-kropparna". Om en pojke som precis som du är med i ABIS har jättehöga nivåer av "auto-kroppar" under många år så kan det vara tecken på att han löper risk att få diabetes.

Nu vill vi mycket gärna att du fortsätter att hjälpa oss. Genom studien vill vi förstå mer varför barn får diabetes, och också hitta barn som har ökad risk att få sjukdomen diabetes.

Nu när du är 10-12 år kommer vi att fråga dig via skolan om du vill vara med i ABIS och svara på ett formulär med frågor om din hälsa? Vi undrar också om vi kan få några av dina hårstrån (lägg dem då i den lilla plastfickan på frågeformuläret). Om vi behöver, kan vi i framtiden använda hårstrån för att mäta saker i kroppen.


Vi hoppas att du kan besvara frågeformuläret under en lektion i skolan. Givetvis är det frivilligt att svara på frågorna, och dina föräldrar måste också godkänna att du är med i studien. Frågeformulären samlas ihop i klassen och skickas från skolan till oss. Att vara med är helt frivilligt.