Allergi och astma

Ett av ABIS-studiens syften är att studera uppkomsten och möjliga orsaker till att du och andra får allergi.

Vad är allergi?

Allergi är ett grekiskt ord från början. Allergi innebär att ditt immunförsvar reagerar mot ämnen i din miljö. Man kan vara allergisk mot:


Damm
Djur
Födoämnen
Insekter
Vissa ämnen (nickel)
Kvalster
Pollen


Det är när immunförsvaret överreagerar som vi får besvär i form av klåda, nysningar, snuva och annat. Obehagen kan komma från ögonen, näsan, luftrören och huden. Dom ämnen som man reagerar mot kallas allergener och är olika för olika människor. För dom som inte utvecklar allergi är ämnena helt ofarliga.
Inom "sjukdomen" allergi räknas också eksem och astma.

 

Hur uppkommer allergi?

Den allergiska reaktionen uppkommer när ämnet man är allergisk mot kommer i kontakt med sk "mast-celler" som finns i vår hud och i våra slemhinnor. Mast-cellerna drar till sig "allergen-autokroppar" som immunförsvaret plötsligt börjar producera (skapa). Då släpper cellerna ifrån sig histamin och det är histaminet som orsakar besvären, tex utslag, nysningar eller att man får svårare att få luft.


Vem kan få allergi?

Har man allergi i närmaste familjen eller släkten så är det vanligare att man själv utvecklar allergi – det är till en stor del ärftligt. Men besvären kan minska med åren, men om du får allergi bestäms det oftast av kroppen när du är liten.


Kan man bota allergi?

Nej, tyvärr går det inte att bota, men det finns mycket olika mediciner.

Idag finns också möjligheten för dom med svårare allergi att få sprutor med jämna mellanrum, så kallad immunisering.

Vad är astma?

Astma är en del av så kallade "allergiska sjukdomar". Ordet astma betyder andnöd och innebär att man har en inflammation i dom stora och små luftrören. Inflammationen gör att luftrören ibland kan bli helt igentäppta – det är då man kan få problem med att andas.

 

Besvären kan komma och gå – ibland kan det vara helt bra och ibland, när man till exempel anstränger sig eller har en infektion i kroppen, kan man bli dålig.

Många som har astma har också allergi. Astma behöver inte vara livet ut – den kan växa bort, speciellt hos mindre barn.

 

Hur uppkommer astma?

Det beror på vad det är som utlöser astman. I en del fall kan allergi göra att man får astma. När man då kommer i kontakt med ämnet man är allergisk mot så kan luftrören dra ihop sig. När de då svullnar så får man svårare att andas.


Var kan jag lära mig mer?

www.allergi.nu