Syn, tal och hörsel

Synen
Många skulle säga att synen är det viktigaste sinnet vi har (sinnen är också lukten, hörseln, känseln och smaken).

 

När du tittar på något samarbetar hjärnan och ögonen. Hornhinnan som finns längst fram i ögat leder ljuset till linsen (kallas att bryta, därav "brytningsfel" som korrigeras genom glasögon). Linsen leder ljuset till näthinnan i den bakre delen av ögat.

Där tar nerverna över och skickar signaler till hjärnan som tolkar bilden. Faktiskt är det så att när hjärnan får signalen om att du tittar på en blomma eller ett träd så är bilden upp och ner – det är hjärnan som i sin tur måste vända bilden rätt igen och sedan bestämma vad det är du ser!

 

I näthinnan finns också celler som kallas tappar och stavar och som avgör om du ser ett rött eller grönt äpple.Den svarta fläcken du har mitt i ögat är egentligen ett hål som kallas pupillen. I den finns irisen, en muskel som gör att pupillen blir liten när ljuset är starkt och större när det är mörkt. Det kan du se till exempel på fotografier eller inspelningar som är gjorda i mörkret.

 

Dina ögon är skyddade i ögonhålan. Utanför skyddas ögonen av ögonbrynen, ögonfransarna och ögonlocken. Ögonlocken fuktar också ögonen varje gång du blinkar. Om något skulle komma för nära ögat så stängs ögonlocket direkt som ett skydd.

Det yttersta lagret är känsligt för damm, sandkorn och drag. Om den blir mycket irriterad kan du få ögoninflammation.

 

Talet
Du kan känna igen kompisar både genom deras utseende och deras röster. Rösten bildas genom luften du andas ut. Talapparaten gör ljuden, men du behöver också munnen, tänderna, tunga och läpparna för att göra om ljudet till tal.

 

Om du känner på struphuvudet, som syns på utsidan av halsen, så rör det sig när du pratar. I struphuvudet finns två stämband som är tänjbara: när du andas ut passerar luften genom stämbanden och de börjar att vibrera.

 

När ett barn är 1 år gammalt kan det börja prata med vanliga ord. När man växer, växer också stämbanden.

Hörseln

För att kunna höra behöver du dina öron. Dina öron fångar upp ljud och skickar sedan budskap till hjärnan. Dina yttre öron fångar upp vågorna och styr dom inåt i örat. Ytterörat består av musslan och yttre hörselgången. Längre in finns trumhinnan och på andra sidan, mellanörat.

 

Det är i mellanörat man kan få inflammation. Mellanörat består av trumhinnan och örontrumpeten – när du sväljer så öppnar sig röret så att trycket blir samma inne som utanför.

 

Det är det här som känns när du flyger eller åker bli snabbt uppåt, dvs det du känner är när örontrumpeten täpps till. För att röret då ska öppna sig kan man svälja flera gånger eller hålla för näsan och blåsa upp kinderna.

 

Det finns också tre små ben i mellanörat: hammaren, städet och stigbygeln. De skickar ljudet från trumhinnan till det som kallas ovala fönstret. Längst in i innerörat finns snäckan – från snäckan sänder nervceller signaler till hjärnan.

 

I örat finns också vax. Vax är inte smuts utan har som uppgift att fånga upp skräp, damm och annat som annars kan komma in i örat.

 

Ljudstyrka mäter man i decibel. Om du viskar låter det i ungefär 25 decibel, medan ett flygplan kanske kommer upp i mer än 130 decibel när det startar. Man brukar säga att ljud över 120 är farligt för dina öron.