Kanske möjligt att förebygga diabetes hos barn.

Under senare år har man lärt sig alltmer om den sjukdomsprocess (en immunologisk störning; "inbördeskrig" i kroppen) som leder till att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln dör, och det pågår nu stora internationella studier angående möjligheten att ingripa för att stoppa processen och därmed förebygga diabetes.

Ett problem är dock att 9/10 som får diabetes som barn har ingen tidigare i familjen med diabetes, och man har därför inte möjlighet att identifiera vilka som har en pågående sjukdomsprocess. För att göra det skulle man behöva följa ett mycket stort antal barn med regelbundna blodprover från födelsen och framåt under barnaåren. Om man då kunde identifiera vilka som har ökad risk, eller håller på att få diabetes, så kanske man kunde förebygga en del fall av diabetes hos barn och vända den ökande trenden!