Barndiabetes, en allvarlig sjukdom.

Näst Finland har Sverige högre frekvens av diabetes hos barn än något annat land i världen, och sjukdomen blir allt vanligare. Det är en mycket allvarlig sjukdom. Inget barn kan botas. Behandlingen är både tung och komplicerad med flera dagliga insulininjektioner, regelbundna måltider med särskild diabeteskost, regelbunden fysisk aktivitet, dagliga blodprover och urinprov för att följa behandlingseffekten.

Trots denna intensiva behandling drabbas barnen inte sällan av akuta komplikationer med medvetslöshet pga för låg blodsockerkoncentration, ibland livsfarlig syrabildning som kan vara dödlig, och på sikt hotar mycket allvarliga skador på blodkärl och nerver med svår njurskada (som kan kräva dialys eller njurtransplantation), svåra ögonskada i värsta fall blindhet), tidig hjärtinfarkt, nervskador med känselbortfall och eventuella bensår (i värsta fall amputation). Tack vara framgångar i behandlingen och intensifieringen med moderna insulinpennor, insulinpumpar, självkontroll av blodsocker osv. har frekvensen svåra kärlkomplikationer kunnat minskas, men inte förhindras helt. Fortfarande leder diabetes hos barn till en helt oacceptabel överdödlighet i unga år.

Läs om att vara näst bäst.