Hur går studien till?

Nedan finns information om hur ABIS-I och ABIS-II genomförts. Sedan dess har flera steg genomförts och 2021 startar VuxenABIS, en uppföljning av alla som en gång deltagit i ABIS. Se vidare information om Vuxen ABIS på inledande under Hem, och också under Forskning., liksom information under Vad är ABIS?

Vilka tillfrågas om att delta i ABIS-II?
Alla ni familjer som en gång deltog i ABIS-I blir tillfrågade om att fortsätta delta. Totalt är det ca 17 000 familjer som ombeds att fortsätta. En del av dessa 17 000 har kanske inte deltagit i alla kontroller (dvs vid födelsen, 1 år, 2-3 år, 5-6 år samt 8-9 år) - men detta spelar ingen roll för ABIS-II - alla får erbjudan att fortsätta.
 

Vad gäller för ABIS-II?

ABIS-studien har hittills inneburit frågeformulär och provtagning fram till 11-12-årsåldern och nu planeras en uppföljning vid 13-15 års ålder. Vissa grupper kommer att tillfrågas i uppföljningen som innebär  att man besvarar ett frågeformulär om miljöfaktorer (t.ex.kost, infektioner, och läkemedel) och om möjligt lämnar prover från barnet (ett provrör med urin, ett med lite avföring, ett med några hårstrån och slutligen ett blodprov).

Under tiden fram till nästa kontroll kan man alltid gå in på hemsidan och alltid läsa aktuella resultat, läsa mer om ABIS-studien, se vilka artiklar som skrivs m m. Vi har också Barnens egna sidor med information till dem om ABIS, fakta om kroppen och betydelsen av kost och hälsa, tips och råd, spel och roliga experiment, recept och annat. Ert barn kan också ställa frågor till oss, skicka in teckningar. En tanke bakom barnens egna sidor är att de också ska kunna få information om vad de är med och hjälper till med och varför det är viktigt att just de är med - dessutom vill vi ju förstås gärna att de också i framtiden ska kunna ge sitt samtycke till att delta.


Har mitt barn nytta av att delta?

Att delta i ABIS-II, särskilt om barnet följs upp med blodprover, kan leda till att de barn vi finner ha en bestämd ökad risk att utveckla diabetes kan komma att erbjudas förebyggande behandling. I övrigt gäller att deltagande i ABIS innebär en ökad medvetenhet om faktorer som bidrar till hälsa, ex bra kost, fysisk aktivitet, tillräcklig sömn, avhållsamhet från tobak och alkohol etc  och man kan också höra av sig vid undringar. På så viss tror vi att deltagande  bidrar till för bättrad hälsa

Genom att delta så hjälper ni ert och andra barn som kan ha ökad risk att utveckla typ 1 diabetes, och ni bidrar till ökad kunskap som även rör astma, allergier, celiaki, ledbesvär mm