Frågeformulär

ABIS-studiens frågeformulär

Frågeformuläret innehåller frågor av olika art, t ex om sjukdomar i familjen (ärftliga risker), kost, arbetssituation, stress, levnadsvanor mm. Många kan tycka att den är omfattande, dvs innehåller många frågor. Detta har sina särskilda skäl. Det viktigaste skälet är att trots all forskning som skett (och sker nu) så vet man inte exakt vilka faktorer som dels ligger bakom, dels som är med och spelar en viktig roll innan sjukdomen utvecklas och barnet får symptom. Vi vet att den ärftliga risken inte är så stor i sig utan den är beroende av sk miljöfaktorer - och det är just dessa vi försöker kartlägga så noga vi kan.

Här nedan finns alla tidigare frågeformulär och utskick samlade.