ABIS I (1997-2005)

Vad är ABIS?
ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige) är en hittills världsunik studie där ett mycket stort antal barn följs från födelsen och framåt. Drygt 17 000 barn som föddes i Östergötland, Småland, Blekinge och på Öland under perioden 1 okt 1997 till 1 okt 1999 gick in i studien, sedan föräldrarna informerats och gett sitt samtycke. Information har sedan samlats in genom upprepade frågeformulär och diverse prover (t.ex. blod, urin, avföring och hårstrån). Flera forskare arbetar med att analysera dessa prover och uppgifterna från frågeformulären (om t.ex. matvanor, infektioner, läkemedel och vaccinationer).


Varför genomförs ABIS?
För att vi ska kunna förstå varför diabetes (och allergier) hos barn är så vanligt i Sverige och varför sjukdomarna ökar så snabbt. Diabetes är en mycket allvarlig sjukdom som än så länge inte kan botas, utan kräver intensiv behandling med flera injektioner av insulin varje dag, speciell kost, regelbundna blodprover etc. Sjukdomen kan också leda till mycket allvarliga skador på kroppen. För att i framtiden kunna förhindra diabetes är det oerhört viktigt att försöka förstå varför en del barn får insjuknar. Det är även viktigt att vi lär oss mer för att kunna förebygga allergier och andra sjukdomar där kroppens försvarssystem är inblandat.


Vad vet vi idag?
Vi har funnit flera faktorer som är förknippade med utveckling av så kallade autoantikroppar (som oftast föregår utveckling av diabetes): virusinfektioner tidigt i livet, introduktion av komjölk och gluten under en viss tidsperiod under spädbarnsåret, samt vissa faktorer som normalt förknippas med åldersdiabetes (t.ex. svår stress). I andra studier har vi sett att ett ämne som kallas GAD påverkar immunförsvaret och att man genom vaccination med GAD kan rädda de celler som bildar insulin.

Läs mer...